LÄNKAR / INFO

 

Litteratur:


Bruce Lipton, biolog – Tro, dogmer och biologi

Peta Stapleton, psykolog  – The Science of tapping

Nadine Burke Harris m.d. – The deepest well

Lissa Rankin  m.d. – Medvetandet är starkare än mediciner

 

 

Studie:


https://dunedinstudy.otago.ac.nz

Den största studien i världen om hur barndomstrauma påverkar, och förutsäger vuxenlivet om vi inte får hjälp.

Samarbetspartners:
www.novahealthsupport.se

Hälsa på Holahögingår i Nova Health supports Hälsonätverk


www.freeyourheart.se


Living The Horse