MIND RECOVERY


Erbjuder en teorimodell som förklarar hur sinnet, känslorna och kroppen påverkar varandra å ena sidan och även ett antal tekniker för att återställa balansen i kroppen och därmed göra det möjligt för kroppens egna självläkningssystem att börja fungera naturligt av egen kraft.

Våra kroppar har en inneboende läkningsförmåga. Kroppen vill läka sig själv vid skada, vill komma i balans när vi mår dåligt.


Det är inte bara efter fysiska skador som kroppen vill läka sig utan även efter emotionella sår vi kan få.

Som barn får vi alla våra törnar. En del så starka att de påverkar oss resten av livet. De kan orsaka rädslor och fobier och även ge upphov till fysiska men som migrän och annat. Dessa åkommor kan dyka upp när man minst anar det, långt senare i livet.

Så länge som den emotionella obalansen finns ouppklarad i systemet så kan inte kroppen återskapa balans tillräckligt effektivt vilket gör att man kan må dåligt helt i onödan.


Mind Recovery- pedagogens uppgift är att hitta minnen och känslor hos klienten där det finns en eller annan obalans för att på olika sätt återskapa balans och trygghet. Sedan sköter kroppens egen självläkningsmekanism spontant själva läkningen.


Personer med oro, rädslor, ilska, ångest, fobier och till och med effekterna av traumatiska upplevelser av olika slag har fått hjälp genom åren, liksom personer med sömnproblem, nervositet, stress och allergier. Även personen med vissa fysiska symptom har fått hjälp och lindring.
Copyright © All Rights Reserved