OM MÄNNISKAN


Den västerländska läkarvetenskapen grundar sitt synsätt på anatomiska dissektioner av döda människor och sedan mikroskopiska undersökningar av ”preparat”, dvs. biopsier av vävnader som läggs i formalin för att bevaras för undersökningar i mikroskop. Man har undersökt allt mindre delar för att lära sig allt om det och sedan satt ihop det till en helhet.


Man har dock, enligt min mening, missat det väsentliga.


En människa är liv. Det är rörelse och flöde. Så sent som 2018 blev ett nytt organ erkänt, fascia. Fascia är den vita hinnan du skär bort om du äter kött. I levande livet är det en nätstruktur som går in i varje cell, runt varje cell, runt varje organ och binder samman hela kroppen. I fascian flödar vatten, näringsämnen, proteiner och olika molekyler som är viktiga för vår funktion och vårt välmående.


Vår kropp är alltså energi. Energi är frekvenser och energi är elektromagnetisk strålning. Detta känner man till inom den traditionella vården och det används till exempel när man tar EKG och ett fåtal andra undersökningsmetoder. Men för övrigt blundar man för det. Det passar inte i det traditionella sättet att se på människan, hälsa och sjukdom.


Många ”alternativa” behandlingsmetoder vet och använder detta faktum i sin behandlingsarsenal.